Healing Suite giver dig inspiration til at skabe sundhed for sjæl, krop og sind

Hvad er forskellen på clairvoyant rådgivning og spådom?

En spådom er, som ordet næsten antyder en dom. En forudsigelse af hvad der uundgåeligt vil komme til at ske i fremtiden. Den giver ingen muligheder for erkendelse og indsigt. Den giver ikke healing og kraft, men fjerner os derimod fra vores eget inderste væsen, fordi vi lægger vores skæbne i hænderne på en anden, der fortæller os, hvad der skal ske. En spådom kan være berusende, hvis fremtiden ser lys ud, men føles som en evig dom, hvis udsigten er negativ.

Når jeg laver en clairvoyant rådgivning, er mit højeste formål at bringe personen i kontakt, med sit eget sande væsen, at minde hende om den kraft og indsigt hun selv har til rådighed.

Jeg starter altid en rådgivning med at aflæse sjælens grundlæggende karakter og kvaliteter. Genkendelsen der sker her, er altafgørende for, at en rådgivning overhovedet giver mening.

Når jeg går videre til, at afdække hvordan personens livssituation udspiller sig netop nu, er det altid med en tråd tilbage til sjælens karakter og de opgaver der er givet i dette liv. Dette giver mulighed for, at afdække årsagerne og opnå indsigt og erkendelse af hvilke omstændigheder, der resonerer bedst med sjælens karakter og kvaliteter. Samtidig bliver der vist muligheder for, at løse de udfordringer der eventuelt måtte udspille sig.

Dét, at blive mindet om hvem vi er i vores sjæls essens, og at få indsigt og forståelse for vores livssituation virker styrkende. Det genskaber forbindelsen til vores inderste væsen og husker os på, hvem vi i virkeligheden er, hvorfor vi er her og hvor vi skal hen. Det virker healende og giver klarhed.

Vi har naturligvis altid vores frie vilje til, at beslutte om vi vil tage rådgivningen til os, eller om en anden vej føles mere rigtig for os. En god clairvoyant giver plads til det frie valg og viderebringer indsigterne direkte, fri for egen fortolkning og med empati og respekt.

På den måde kan en session være et reelt skridt til at skabe positive forandringer. Det er at tage kraften tilbage, hvortil dem hører hjemme, nemlig i os selv.

Læs her hvor clairvoyante får deres informationer fra