Healing Suite handler om alt det, der skaber healing, trivsel og ægte rigdom

Hvad er clairvoyance?

Clairvoyance er et begreb der bruges som en fællesbetegnelse for en vifte af evner til at aflæse informationer fra det felt som på sanskrit kaldes Akasha.

Akasha kan bedst beskrives som en slags evighedens hukommelse, der er uden for tid, rum og sted. Her eksister alt hvad der nogen side har været og nogensinde vil være. Alt hvad der er, er det der er her og det der er her, er alt hvad der er.

Akasha har mange navne. Jung kaldte det for det kollektive ubevidste, fysikerne kalder det for det intelligente univers, shamanerne (og mange andre) kalder det åndeverdenen, nogen oplever det som en livets bog, andre igen kalder det SHM-erindringen.

Clairvoyance er fransk og betyder at se klart, men på dansk bruges begrebet om både klarsyn, klarhørelse og klarfølelse.

Klarsyn er evnen til at se begivenhedernes gang som en film for det indre øje. Nogle clairvoyante kan også se energierne omkring os. De ser f.eks. aura omkring dyr, mennesker og alt andet levende, nogle kan se chakraerne, nogle ser et gyldent lysnet, der forbinder alt levende, andre ser energien som lysende partikler. Nogle ser energiaftryk af afdøde og kan beskrive disse fuldstændigt, som de så ud, da de var i live. Klarsyn er relateret til Anja chakra, også kaldet det tredje øje.

Klarhørelse er relateret til Visudda chakra, som er lokaliseret i halsen. Klarhørelse kommer til udtryk som ord, der bliver formuleret til den clairvoyante, enten for det indre øre eller som en oplevelse af at blive hvisket i øret.

Klarfølelse relaterer sig til Anahata chakra. Anahata chakra er dit hjerte chakra og har at gøre med kærlighed og medfølelse. Beskeder der kommer som klarfølelse, lander hos den clairvoyante som en følelse af at vide. Det kan også opleves sådan, at den clairvoyante mærker de følelser som klienten har, eller mærker klientens fysiske symptomer, som fx tandpine, hos sig selv.

Når jeg rådgiver, oplever jeg en blanding af disse tre måder at modtage information på.

Det er den clairvoyantes opgave, at overlevere det der aflæses i Akasha så rent og direkte, uden fortolkning og rationel analyse, som overhovedet muligt til klienten. Det betyder, for mit eget vedkommende, at enhver session starter med, at jeg ”sætter mig ud over mig selv”. Det er nødvendigt for, at kunne give fuldstændigt slip på mit eget lille dagligdagsliv og al den, mere eller mindre rationelle, tankevirksomhed der hører til. Dette efterlader mig i en ændret bevidsthedstilstand, der gør det muligt for mig at aflæse og videregive indsigt og rådgivning direkte. Jeg gør mig altid umage med at overlevere budskaberne ærligt og kærligt, så det er en opløftende og healende oplevelse for modtageren.

Når du modtager en clairvoyance og kommer i kontakt med bevidstheden om, at der er mere mellem himmel og jord, er det en lille spirituel åbenbaring. Det er en døråbner ind til den spirituelle del af dig selv og en ny oplevelse af hvordan verden virker.

Clairvoyancen er et effektivt redskab til, at opnå indsigt i hvilke egenskaber ens sjæls karakter består af. Den indsigt er enormt værdifuld, hvis man ønsker at leve i større overensstemmelse med sit inderste væsen. De råd og den vejledning, der fremkommer under en clairvoyance, er altid givet med udgangspunkt i dette. Det kan give et nyt perspektiv på, hvorfor livssituationen er, som den er og hvad der skal til for at komme videre.

Clairvoyance har fået ry for at være mystisk og okkult. Mange ser for sig en spåkone iført lilla turban, krystalkugle og et hemmelighedsfuldt smil.

Det er ærgerligt, for evnen er helt naturlig og vi har alle mulighed for, at forbinde os til den del af os selv igen for at opnå mere klarhed og øget bevidsthed.

Læs mere og book en clairvoyant rådgivning her