Healing Suite handler om alt det, der skaber healing, trivsel og ægte rigdom

Hvad er Chakrasystemet egentlig for noget?

Hvis du går på opdagelse i emnet chakraer, vil du hurtigt opdage, at det er vældig omfattende. Det at arbejde med energicentrene, har rod i mange forskellige kulturer og derfor ser systemet forskelligt ud og har forskellige benævnelser, alt efter hvilken tradition du går på opdagelse i.

Chakraerne er først beskrevet i Vedaerne, som er hellige indiske skrifter, man mener er baseret på mundtlig overlevering fra Aryan folket, en invaderende Indo- Europæisk stamme. Men der findes henvisninger til chakraer fra mange andre kulturer som fx alkymisterne, kabbalisterne, dervisherne og Hopifolket.

Jeg tager udgangspunkt i det indiske system, som du måske har oplevet gennem yogaen.

I den tradition jeg har valgt at arbejde med, arbejder vi med de 7 regnbuefarver, fordi det er et system, hvor farvernes vibration arbejder sammen med vibrationen i det tilsvarende område i energikroppen. Det er et enkelt system, som alle kan lære at udføre og skabe transformation og healing med.

Chakra er sanskrit ord for hjul eller hvirvelstrøm, men ordet er også en metafor for solen. Chakraerne kan opleves forfra som små roterende hjul eller sole.

De 7 chakracentre fungerer på en måde som energikroppens organer. De er modtagere, transformatorer og fordelere af Prana (livsenergien) i vores system. De er en del af et langt større system af kanaler/baner, som mange har stiftet bekendtskab med gennem kinesisk akupunktur, hvor man også arbejder på at afbalancere energibanerne. I den kinesiske tradition kaldes de meridianbaner, mens de på sanskrit kaldes Nadier.

Chakraerne er på en måde et atlas over et holistisk landskab af vores krop, sind og ånd, hvorpå vi kan aflæse tingenes tilstand og skabe transformation og healing. Chakraerne viser os gennem vores energikrop, hvad vi har oplevet i vores bevidsthed og hvordan vi forholder os, til det vi har oplevet.

Et chakra kan opleves som lukket, blokkeret eller svagt, men det kan også opleves som overaktivt eller, ideelt set, som velafbalanceret og vågent. Chakraets tilstand afspejler din bevidsthed relateret til det område, hvor chakraet findes og de kvaliteter der er knyttet til netop dette område.

Man kan forestille sig chakraerne som tragtformede blomsterbægre med forskelligt antal blade, der relaterer til energikanalerne (Nadierne), gennem hvilke energierne fordeles til hele energikroppen. Fra hver blomst løber en kanal, man kan kalde den chakrablomstens stilk, ind i rygsøjlen og den centrale energikanal, Sushumna, der stiger op fra vores rod til issepunktet.

Det er igennem denne kanal, at Kundalinikraften rejser sig naturligt, når du er klar til det.

Arbejdet med at afbalancere chakraerne er med til at bane vejen for, at Kundalinikraften kan rejse sig. For nogen lyder det både eksotisk og tillokkende at opleve Kundalinirejsning. Næsten som en særlig kraft eller privilegium man kan smykke sig med og dén udsigt kan virkelig vække egoets begær.

Jeg mener ikke, at det i sig selv er et mål, at opleve Kundalinienergien rejse sig. Det er mere en naturlig konsekvens af at nærme sig sit inderste væsen og bevægelsen mod helhed. Når vi arbejder mod at blive hele os selv, får vi også naturligt adgang til mere af os selv og de ressourcer der virker eksotiske eller måske ligefrem magiske.

På venstre side af rodchakraet og op til øverste del af det venstre næsebor løber Ida, den kølende og beroligende måneenergi. På højre side af rodchakraet og op til øverste del af højre næsebord løber Pingala, den varme solenergi der giver fremdrift. Ida og Pangala snor sig om Sushumna fra roden og op.

De tre nadier Pingala, Ida og Sushumna er hovedforsyningen af energien til vores chakraer.

Sådan kan du måske forestille dig chakrasystemet i din energikrop, mens du tålmodigt går i gang med at lære det at kende og bevæger dig mod healing.

Du kan modtage min guidede chakra healing når du tilmelder dig nyhedsbrevet nederst på siden. Den er enkel og effektiv for alle niveauer og virker afbalancerende for hele dit chakrasystem.